I Campen ble vi tatt i mot med åpne armer av John og familien hans.

Familietur til Masai Mara og Oltepesi Tented Safari Camp

Familietur til Kenya, Masai mara for å bo hos John Siololo (big John) og familien hans i den fantastiske Oltepesi Tented Safari Camp. Turen gikk fra Stavanger til Amsterdam og så Nairobi hvor vi kom frem sent om kvelden.

Den avtalte sjåføren (Steve) stod klar på utsiden av flyplassen og vinket på oss med navneskilt i handen, klar til å kjøre oss til hotellet for natta (Ngong Hills Hotel)

Kl 6 om morgen stod Steve klar på utsiden og ventet på oss, den lange kjøreturen ut i Masai Mara skulle begynne. Her er en del av bildene fra turen og oppholdet i Campen.

Her har hele familien tatt bilder, i tillegg har Big John tatt noen 🙂

 

Family trip to Kenya, Masai mara to visit John Siololo (Big John) and his family in the amazing Oltepesi Tented Safari Camp. The trip was from Stavanger to Amsterdam and then Nairobi where we came down late in the evening.

The agreed driver (Steve) was standing on the outside of the airport and waved at us with our name in his hand, ready to drive us to the hotel for the night (Ngong Hills Hotel)

At 6 o'clock in the morning, Steve was standing on the outside waiting for us, the long drive into Masai Mara was about to begin.
Here are some of the pictures from the trip and stay in the camp.
The whole family has taken pictures, and Big John has also taken some of them.

Bildene er tatt under kjøreturen mellom Nairobi og Oltepesi Tented Safari Camp. En kjøretur som tok ca 11 timer. 

Heldigvis hadde vi en dyktig sjåfør som klarte å ta seg frem uansett hvor elendige veien var

Utrolig mye å se på langs veiene.

The pictures were taken during the journey between Nairobi and Oltepesi Tented Safari Camp. A drive that took about 11 hours.
Fortunately, we had a skilled driver who managed to get up no matter how miserable the road was
Incredibly much to look at along the roads.

Frakt av levende høns på taket

Mc ulykke Så ikke så bra ut, flesteparten kjørte uten hjelm.

Bestilte meg et lass med høy.

Oltepesi Tented Safari Camp

John`s far som er ca 97 år gammel. (ingen visste med sikkerhet om hvor gammel han var) En fasinerende gammel man som tok i mot oss med et varmt håndtrykk.

Foto: John Siololo

Bilder av forskjellige fugler og dyr vi så🙃

Foto: Amalie Jakobsen

Løveunger som leker.

Det ble noen timers venting for å få tatt bilder av denne situasjonen.
Leoparden hadde dratt byttet sitt opp i treet, og så gått ned igjen for å slappe av i det høye gresset under. Katter er noen ekstremt tålmodige dyr, og familien truet med å kaste meg ut av bilen, så jeg kunne sitte der og vente, så kunne de kjøre tilbake til campen.
Men rett før mørket kom sigende klatret den opp igjen, og fikk det sist streif av kveldslys på seg, og all venting ble glemt.
Lykkelig gjeng kjørte i mørket tilbake til campen og minnebrikkene var fulle av bilder.

It took a few hours to take photos of this situation.
The leopard had dragged its wood into the tree, and then went down again to relax in the high grass below. Cats are some extremely patient animals and the family threatened to throw me out of the car so I could sit there and wait so they could drive back to the camp.
But immediately before dark came the climber climbed it up again and got the last glimpse of evening light, and all waiting was forgotten.
Happy gang rode back into the camp in the dark and the memories were full of pictures.

Leopard,

Secretarybird

  • Speckled mousebird

  • Grey-backed fiscal

  • White-fronted shrikes

Photo: John Siololo
Southern Ground Hornbill

Geparder, Sheetah, Dette er fem søsken og blir kalt for de fem musketer.